در صورتی که تمایل داشته باشید به منظور افزایش ضریب ایمنی آدرس موقت فایل آپلود شده (در فولدر i/temp) به کاربر نمایش داده نشود می‌توانید به فایل ajax_postform-attach.php در مسیر system/controllers رجوع کرده و کد زیر را بیابید :

echo '<attach text="'.htmlspecialchars('<a href="'.$C->SITE_URL.'getfile/tmpid:'.$post_temp_id.'/'.htmlspecialchars($ff->title).'" onfocus="this.blur();" title="'.htmlspecialchars($ff->title).'">'.htmlspecialchars(str_cut_link($ff->title,16)).'</a>').'" />';

این کد را جایگزین کنید :

echo '<attach text="'.htmlspecialchars('<a onfocus="this.blur();" title="'.htmlspecialchars($ff->title).'">'.htmlspecialchars(str_cut_link($ff->title,16)).'</a>').'" />';

این قطعه کد را بیابید :

echo '<attach text="'.htmlspecialchars('<a href="'.$C->TMP_URL.$i->file_original.'" target="_blank" onfocus="this.blur();" title="'.htmlspecialchars($i->title).'">'.htmlspecialchars(str_cut($i->title,16)).'</a>').'" />';

کد زیر را جایگزین کنید :

echo '<attach text="'.htmlspecialchars('<a onfocus="this.blur();" title="'.htmlspecialchars($i->title).'">'.htmlspecialchars(str_cut($i->title,16)).'</a>').'" />';

در نهایت کد زیر را یافته :

echo '<attach text="'.htmlspecialchars('<a href="'.$C->TMP_URL.$ii->file_original.'" target="_blank" onfocus="this.blur();" title="'.htmlspecialchars($ii->title).'">'.htmlspecialchars(str_cut($ii->title,16)).'</a>').'" />';

کد زیر را به جای آن قرار دهید :

echo '<attach text="'.htmlspecialchars('<a onfocus="this.blur();" title="'.htmlspecialchars($ii->title).'">'.htmlspecialchars(str_cut($ii->title,16)).'</a>').'" />';

نکته امنیتی : بهتر است از فایل‌های پیوست شده توسط کاربران بر روی سرور دیگری نگهداری نمایید.


برای اطلاع از آخرین اخبار و تخفیف‌ها کانال تلگرام شیرترانیکس رو دنبال کنید.


بازگشت »