اگر قصد دارید دسترسی از طریق یک آی‌پی را به سایت خود مسدود نمایید، از کد زیر در انتهای فایل .htaccess (ریشه) استفاده نمایید :

order allow,deny
deny from 192.168.44.201
allow from all

همچنین برای محدود کردن چند آی‌پی، به صورت زیر عمل کنید :

order allow,deny
deny from 192.168.44.201
deny from 224.39.163.12
deny from 172.16.7.92
allow from all

اما اگر قصد دارید دسترسی از یک رنج آی‌پی را محدود کنید، از کد زیر استفاده کنید :

order allow,deny
deny from 192.168.
allow from all

همچنین برای چند رنج آی‌پی، به صورت زیر عمل کنید :

order allow,deny
deny from 192.168.
deny from 10.0.0.
allow from all

در پایان، لازم است بدانید از طریق php هم می‌توانید یک رنج آی‌پی را محدود کنید :

    $range_low = ip2long("100.100.100.100");
    $range_high = ip2long("200.200.200.200");
    $ip = ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
    if ($ip >= $range_low && $ip <= $range_high) {
        exit;
    }

کافی‌است کد ذکر شده را در لاین 2 از فایل LOADER.php (فولدر system) قرار دهید.

  • نکته اول) از کد php و htaccess به صورت همزمان استفاده نکنید.
  • نکته دوم ) آی‌پی یا آی‌پی‌های موردنظر خود را جایگزین آی‌پی درج شده در کد نمایید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تخفیف‌ها کانال تلگرام شیرترانیکس رو دنبال کنید.


بازگشت »