متغیر فراخوانی آدرس شبکه :

$C->SITE_URL

متغیر فراخوانی عنوان شبکه :

$C->SITE_TITLE

متغیر فراخوانی ایمیل شبکه :

$C->SYSTEM_EMAIL

متغیر فراخوانی عنوان قالب فعال :

$C->THEME

متغیر فراخوانی زبان پیشفرض شبکه :

$C->LANGUAGE

متغیر فراخوانی تایم‌زون :

$C->DEF_TIMEZONE

متغیر فراخوانی آدرس فولدر i :

$C->IMG_URL

متغیر فراخوانی عنوان تصویر کاربری پیشفرض :

$C->DEF_AVATAR_USER

متغیر فراخوانی عنوان تصویر گروه پیشفرض :

$C->DEF_AVATAR_GROUP

متغیر فراخوانی محدودیت کاراکتر پست :

$C->POST_MAX_SYMBOLS

متغیر فراخوانی وضعیت نسخه موبایل :

$C->MOBI_DISABLED

متغیر فراخوانی وضعیت ثبت‌نام :

$C->USERS_EMAIL_CONFIRMATION

برای اطلاع از آخرین اخبار و تخفیف‌ها کانال تلگرام شیرترانیکس رو دنبال کنید.


بازگشت »