متا تگ‌ها اطلاعاتی مثل توضیحات، عنوان، کلمات کلیدی و دیگر موارد توضیحی درباره سایت را شامل می‌شوند ؛ مثل :

<meta name="description" content="توضیحاتی در مورد سایت اینجا درج می‌شود" />

برخی از متا تگ‌ها عبارتند از :

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="content-language" content="fa-IR" />
<meta name="description" content="توضیحاتی در مورد سایت اینجا درج می‌شود" />
<meta name="keywords" content="کلمه کلیدی ۱, کلمه کلیدی ۲" />
<meta name="googlebot" content="index,follow" />
<meta name="robots" content="noodp,noydir" />
<meta name="generator" content="Sharetronix.ir" />
<meta name="author" content="نام مدیر سایت" />
<meta name="contact" content="info@sharetronix.ir" />
<meta name="copyright" content="copyright (c) 2015 sharetronix.ir ; All Rights Reserved." />

برای اطلاع از آخرین اخبار و تخفیف‌ها کانال تلگرام شیرترانیکس رو دنبال کنید.


بازگشت »